Puntofino

Puntofino

Decoratieve korrelverf met structuureffect.

Watergedragen en geurarm.

Productomschrijving

Puntofino tovert een subtiele wolkenformatie op de muren. De matte verf met fijne korreltjes is geraffineerd en ambachtelijk tegelijk. Puntofino geeft een gevoel van ruwe materie, ideaal voor een huis met een ziel.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
  • Stofdroog na 3 à 6 uur.

  • Overschilderbaar na 12 à 24 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen

Decoratieve afwerking van allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten,...)

Verbruik

7 - 9 m²/l per laag.

Verwerking
  • Puntofino rechtstreeks aanbrengen met een decokwast (L) en in alle richtingen verdelen.

    • Werk zoveel mogelijk in trosvorm om overlappingen te vermijden.

    • Na 12 à 24 uur een tweede laag aanbrengen op dezelfde manier.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/a): 30 g/l. Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP