Stucprimer Hydro

Stucprimer Hydro

Licht gekorrelde muurprimer voor decoratieve technieken.
  • Watergedragen en reukloos.

  • Watergedragen.

  • De fijne korrel zorgt voor goede aanhechting van de eindlaag.

  • neemt de inzuiging van de muur weg

Productomschrijving

Onmisbare primer voor binnenmuren indien je afwerkt met een gekorrelde decoratieve techniek zoals Beau of Puntofino. De muurprimer neemt de zuigkracht van de ondergrond weg en bevat zelf een fijne korrel waardoor de goede aanhechting van de eindlaag verzekerd is.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 1 à 3 uur.

 • Overschilderbaar na 12 à 24 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen
 • Watergedragen grondlaag voor decoratieve technieken.

 • Grondlaag voor diverse structuurverven binnen (Kwartscoat, Structuurkwarts,...).

Verbruik

Kwast - rol: 8 - 11 m²/l per laag.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • 1 à 2 lagen Stucprimer Hydro aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

 • Traag rollen voor een optimale verdeling en het uitspatten van de korrel te vermijden.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2-methyl-1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/g): 30 g/l. Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP