Megaprim Roestwerend

Roestwerende grondverf voor ijzer en staal.
 • Ideale grondverf voor kantel- en sectionale poorten.
 • Primer- en hechtingslaag voor galvanisé met schade of roest.

Productomschrijving

Gebruik Megaprim Roestwerend als antiroestgrondverf op ijzer en staal of als grondverf op (beschadigde) galvanisé en kantel-of sectionale poorten. Megaprim Roestwerend is enkel overschilderbaar met watergedragen verven.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 3 à 6 uur.

 • Overschilderbaar na 24 uur.

Reiniging gereedschap

Na gebruik met Verdunner Ts1.

Toepassingen
 • Roestwerende grondlaag voor ijzer en staal.

  • Roestwerende grond- en hechtingslaag voor verzinkte materialen (galvanisé) met schade en/of roest.

  • Anticorrosieve behandeling van wapeningsijzer bij herstellingen van betonrot.

Verbruik

Kwast - rol: 10 - 15 m²/l per laag.

Verwerking
 • 2 lagen Megaprim Roestwerend aanbrengen met de kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

 • Tijdens en na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.

 • Na droging afwerken met een watergedragen verf. Alkydverf mag ook, doch niet op zink of galvanisé.

Voorbereiding

  • Oude verflagen in slechte staat

  • Volledig verwijderen door af te branden of af te bijten met Paint'Off Instant.

  • Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

  • Ontvet schurend met Formule Mc Neutral en een groene Scotch Brite schuurspons, spoel grondig na met water.

  • Verroeste ondergrond

  • Grondig schuren met grof schuurpapier of stalen borstel.

  • Onbehandeld ijzer of staal in goede staat

  • Grondig ontvetten met white spirit

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Ontvlambare vloeistof en damp., Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., In goed gesloten verpakking bewaren., Opslag- en opvangreservoir aarden., Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken., Voorkom lozing in het milieu.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Bevat Beta-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane, n-butylacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EU grenswaarde voor dit product (A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP