Formule Mc

Krachtige universele ontvetter.
  • Zeer geconcentreerd en verdunbaar volgens toepassing.

    • Zeer efficiënt ontvettend.

    • Voor heel diverse toepassingen geschikt.

Productomschrijving

Formule MC mag in geen enkel huishouden ontbreken. Het is een krachtige ontvetter voor vervuiling of ter voorbereiding van materialen alvorens te schilderen. Afhankelijk van de toepassing wordt dit krachtig en geconcentreerd ontvettingsmiddel meer of minder verdund met water.

Hoe te gebruiken

Toepassingen
  • Voor het schurend reinigen van non ferro metalen alvorens te overschilderen.

  • Verwijderen van olie, vet, nicotine, roet en vuil van niet geschilderde oppervlakken.

  • Bij aangepaste verdunning bruikbaar voor het reinigen van ramen, spiegels, kristal, harde kunststoffen, tegelvloeren, keukens, tuinmeubelen...

Verbruik

Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Verwerking

In de juiste verdunning aanbrengen op het te reinigen oppervlak en minstens 1 minuut laten inwerken, nadien grondig naspoelen met water.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Buiten het bereik van kinderen houden., Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming., BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
Bevat minder dan 5% niet-ionogene en kationogene oppervlakte-actieve stoffen.
TOP