Elastoprim Next

Elastoprim Next

Grondverf op terpentine basis voor hout binnen en buiten.

Universeel toepasbaar als grondverf op hout.

Productomschrijving

Elastoprim Next is onze standaard grondlaag voor hout binnen en buiten. Met Elastoprim Next geef je je hout een perfecte basis om verder af te werken. De hechting van Elastoprim Next is zo goed dat je de verf ook kan gebruiken op gladde kunststoffen zoals PVC, regenpijpen of dakgoten.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 2 à 4 uur.

 • Overschilderbaar na 4 à 8 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Toepassingen
 • Grondlaag voor onbehandeld en behandeld hout, zowel binnen als buiten.

 • Kan ook toegepast worden als grondlaag op harde kunststoffen (met uitzondering van PE en PP).

Verbruik

Kwast - rol: 12 - 15 m²/l per laag.

Verwerking
 • De bus grondig oproeren voor gebruik.

 • 1 à 2 lagen Elastoprim Next aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

Voorbereiding

  • Onbehandeld hout

  • Schuur het hout glad met schuurpapier korrel 150-180 en ontstof.

  • Verweerd, grijs hout

  • Schuur het hout grof en grondig tot op het gezonde hout. Gebruik bij voorkeur een schuurmachine en gebruik schuurpapier korrel 60-80, schuur daarna fijner met korrel 150-180.

  • Oude verflagen in goede staat

  • Reinig de ondergrond met Formule Mc Neutral en schuur daarna met schuurpapier korrel 150-180.

  • Oude verpoederde of afbladderende lagen

  • Verwijder integraal alle slecht hechtende lagen door deze af te bijten met Paint'Off Instant of door grondig te schuren met grof schuurpapier (korrel 60-80) tot op het gezonde hout. Schuur daarna nog eens fijner met schuurpapier korrel 150-180.

  • Harde kunststoffen

  • Reinig met Formule Mc en groene Scotch Brite schuurspons, spoel grondig na met water.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Inademing van damp, gas, nevel, rook, spuitnevel, stof vermijden., Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alpha.-[(2Z)-3-carboxy-1-oxo-2-propenyl]-.omega.-hydroxy-,C9-11-alkylethers. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/g): 350 g/l. Dit product bevat maximaal 350 g/l VOS.
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP