Elastoprim Fast

Elastoprim Fast

Grondlaag voor diverse ondergronden met roestwerende eigenschappen.
 • Goed en snel overschilderbaar.

 • Hoge dekkracht.

 • Sneldrogend.

 • Roestwerend.

Productomschrijving

Deze solventgedragen allround grondlaag, met roestwerende eigenschappen, schilder je zowel binnen als buiten alle hout, harde PVC en metaal. Daarnaast is Elastoprim Fast snel droog, schuurbaar en overschilderbaar met een lakverf naar keuze

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 1 à 3 uur.

 • Overschilderbaar na 3 à 5 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Toepassingen

Grondlaag voor diverse ondergronden binnen en buiten zoals houten schrijnwerk, MDF, harde PVC, nieuwe of verroeste ferro-metalen,...

Verbruik

Kwast - rol: 12 - 15 m²/l per laag.

Verwerking
 • De bus grondig oproeren voor gebruik.

 • 1 à 2 lagen Elastoprim Fast aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

Voorbereiding

  • Onbehandeld hout

  • Schuur het hout glad met schuurpapier korrel 150-180 en ontstof.

  • Verweerd, grijs hout

  • Schuur het hout grof en grondig tot op het gezonde hout. Gebruik bij voorkeur een schuurmachine en gebruik schuurpapier korrel 60-80, schuur daarna fijner met korrel 150-180.

  • Oude verflagen in goede staat

  • Reinig de ondergrond met Formule Mc Neutral en schuur daarna met schuurpapier korrel 150-180.

  • Oude verpoederde of afbladderende lagen

  • Verwijder integraal alle slecht hechtende lagen door deze af te bijten met Paint'Off Instant of door grondig te schuren met grof schuurpapier (korrel 60-80) tot op het gezonde hout. Schuur daarna nog eens fijner met schuurpapier korrel 150-180.

  • Onbehandeld ijzer of staal in goede staat

  • Grondig ontvetten met white spirit

  • Verroeste ondergrond

  • Grondig schuren met grof schuurpapier of stalen borstel.

  • Harde kunststoffen

  • Reinig met Formule Mc en groene Scotch Brite schuurspons, spoel grondig na met water.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Inademing van damp, gas, nevel, rook, spuitnevel, stof vermijden., Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alpha.-[(2Z)-3-carboxy-1-oxo-2-propenyl]-.omega.-hydroxy-,C9-11-alkylethers. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP