Woodair Classic

Woodair Classic

Gekleurde houtveredelingsolie voor buiten.
 • Vlot verwerkbaar.

 • Accentueert de houtstructuur en -tekening.

 • Beschermt buitenschrijnwerk tegen verwering (vocht en licht).

Productomschrijving

Woodair Classic is de beste keuze voor wie houten schrijnwerk op de klassieke manier wil oliën. Naast de traditionele houtkleuren is Woodair Classic verkrijgbaar in tal van trendy kleuren die de structuur, het kleur en de tekening van het hout deels bewaren.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 3 à 5 uur.

 • Overschilderbaar na 24 uur, afhankelijk van drogingomstandigheden.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Verbruik

14 - 20 m²/l per laag.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • Woodair Classic ruim aanbrengen met een brede, platte kwast (vb. Orel mix) in 2 lagen. Op zwaar belaste delen (liggende delen, zuidwest oriëntatie) is een derde laag aangeraden..

 • Onderhoud:

  Na 2 à 4 jaar (afhankelijk van kleur en oriëntatie) preventief onderhouden met hetzelfde verfsysteem.

Toepassingen

Beschermt buitenschrijnwerk zoals deuren, ramen, gevelbekleding,... tegen verwering.

Voorbereiding

  • Onbehandeld nieuw hout

  • Schuur het hout met schuurpapier korrel 100-120 en stof het grondig af.

  • Breng een grondlaag Woodair Primer aan met een platte kwast (vb. Orel mix).

  • Verweerd, grijs hout

  • Schuur het hout grof en grondig tot op het gezonde hout. Gebruik bij voorkeur een schuurmachine en gebruik schuurpapier korrel 60-80, schuur daarna fijner met korrel 150-180.

  • Breng een grondlaag Woodair Primer aan met een platte kwast (vb. Orel mix).

  • Oude verflagen in goede staat

  • Reinig de ondergrond en schuur daarna met schuurpapier korrel 150-180.

  • Oude verpoederde of afbladderende lagen

  • Verwijder integraal alle slecht hechtende lagen door deze af te bijten met Paint'Off Instant of door grondig te schuren met grof schuurpapier (korrel 60-80) tot op het gezonde hout. Schuur daarna nog eens fijner met schuurpapier korrel 150-180.

  • Breng een grondlaag Woodair Primer aan met een platte kwast (vb. Orel mix).

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten, koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten (2-25%)
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (inademing)., Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Damp, Nevel, Spuitnevel niet inademen., Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, gelaatsbescherming., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat hydroxyfenylbenzotriazoolderivaten (EG 400-830-67). Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/e): 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP