Woca Exterior Deep Cleaner

Dieptereiniger voor sterk vervuilde houten tuinmeubelen.
  • Sterke vervuiling en verweerde olieresten worden tot in de diepte verwijderd.

  • Kan ook gebruikt worden voor het reinigen van baksteen, klinkers en betontegels.

Productomschrijving

Met Woca Exterior Deep Cleaner reinig je alle houten tuinmeubelen en terrassen. Sterke vervuiling en olieresten worden heel efficiënt verwijderd.

Hoe te gebruiken

Toepassingen

Geschikt voor de dieptereiniging van houten tuinmeubelen, uitgezonderd eiken tuinmeubelen.

Verbruik

Afhankelijk van de houtsoort, vervuiling en ouderdom.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Veroorzaakt huidirritatie., Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen., Buiten het bereik van kinderen houden., Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden., Beschermende handschoenen, Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen., Na het werken met dit product handen grondig wassen., BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
TOP