Vernithane Satin

Slijtvaste parketlak met zijdeglans.
 • Uitstekend verwerkbaar.

 • Mooi afgewerkt zijdeglanzend uitzicht.

 • Bestand tegen vetten en alcohol.

 • Hoge weerstand tegen slijtage.

Productomschrijving

Vernithane is één van de meest slijtvaste blanke lakken op de markt. Vernitane beschermt je parket of plankenvloer zodat die vele jaren onderhoudsvrij blijft. Deze blanke lak op terpentinebasis geeft een geelachtige kleur na droging. Gebruik Vernithane als afwerking op donkere houtsoorten of voor een vintage-look. Vernithane is in 3 glansgraden verkrijgbaar.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 2 à 4 uur.

 • Overschilderbaar na 8 à 16 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

 • Na 7 dagen mag de vloer gereinigd worden met een licht vochtige doek en mogen tapijten teruggelegd worden.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Verbruik

13 - 18 m² / l.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • Vernithane Satin aanbrengen met een platte kwast of vernisrol in 2 à 3 lagen.

 • Goed verluchten tijdens de droging.

Toepassingen

Slijtvaste beschermlaag voor alle parket, houten vloeren en trappen (normale tot zware belasting).

Voorbereiding

  • Onbehandeld hout

  • Schuur het hout glad (korrel 180-220) in de richting van de houtvezel en ontstof grondig.

  • Gevernist hout

  • Ontvet met Formule Mc Neutral en schuur daarna met schuurpapier korrel 150-180. ontstof grondig.

  • Parket en houten vloeren

  • Parket wordt steeds in verschillende fases geschuurd met een bandschuurmachine en/of éénschijfmachine, van grove naar fijne korrel. De korrel waarmee gestart wordt hangt af van de toestand van het parket. Schuren moet steeds eindigen met korrel 120.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., In goed gesloten verpakking bewaren., Inademing van damp, nevel, spuitnevel vermijden., NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EU grenswaarde voor dit product (A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. Voor dit product dient een vrijstelling aangevraagd te worden bij ARBO voor professioneel gebruik binnen.
TOP