Sublisatin

Sublisatin

Duurzame gevelverf met zijdeglans.

Eén eindlaag volstaat in combinatie met muurprimer Subliprim.

Productomschrijving

Sublisatin is de zijdeglanzende variant van Sublimat: een uiterst duurzame gevelverf die in de meeste gevallen het gewenste resultaat geeft na één enkele laag in combinatie met de muurprimer Subliprim. Met Sublisatin kies je voor kwaliteit en zekerheid.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 1 à 3 uur.

 • Overschilderbaar na 3 à 7 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen

Duurzame afwerking voor onbehandelde of reeds geschilderde buitenmuren in baksteenmetselwerk, beton, cementeerwerk,...

Verwerking

1 à 2 lagen Sublisatin aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

Voorbereiding

  • Baksteen, beton, cementering in goede staat

  • Breng een grondlaag Subliprim aan.

  • Verwijder eventuele zoutuitbloedingen met een harde borstel

  • Verwijder mos en algengroei met behulp van verdund bleekwater, spoel nadien grondig na met water (eventueel hogedrukreiniger) en laat de muren voldoende lang uitdrogen.

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Reinig de oude verflagen, je kunt ze daarna onmiddellijk overschilderen. Breng bij twijfel of op oude verpoederde verflagen een grondlaag Primer P77 aan.

  • Sterk verpoederde of afbladderende verflagen

  • Verwijder slecht hechtende verflagen met behulp van Paint'Off Classic. Breng daarna een grondlaag Primer P77 aan.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Voorkom lozing in het milieu., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP