Renomur

Onze muurverf voor tijdelijk vochtige binnenmuren.
 • Goed hechtend ook op vochtige ondergronden.

 • Overschilderbaar na uitdrogen van muur.

 • Maskeert vlekken uit de ondergrond.

 • Laat het restvocht verdampen zonder dat de verf afbladdert.

Productomschrijving

Renomur is een unieke muurverf. Vers gepleisterde of gemetste muren of tijdelijk vochtige muren, kunnen met klassieke muurverven afbladderen. Specifiek voor deze gevallen werd Renomur ontwikkeld. Renomur hecht op vochtige ondergronden en laat toe dat de muren verder kunnen uitdrogen. Renomur kun je als afwerkingslaag gebruiken of na droging overschilderen met een klassieke muurverf.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Overschilderbaar met watergedragen verven na volledige uitdroging van de muur.

 • Stofdroog na 4 à 6 uur.

 • Aanbrengen van een tweede laag Renomur na 24 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Toepassingen

Tijdelijk vochtige binnenmuren zoals muren met condensatievocht (bijv. kerkmuren), verse muren die nog niet winddroog zijn en muren die tijdelijk vocht bevatten en nog verder moeten uitdrogen (bv. na een technische ingreep van permanent vochtige muren).

Verbruik

Kwast - rol: 5 - 8 m²/l per laag.

Verwerking

1 à 2 lagen Renomur aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

Voorbereiding

  • Onbehandelde muren:

  • Verwijder zoutuitbloedingen, verpoederde lagen, stof, vuil en losse delen door droog af te borstelen.

  • Eventuele herstellingen uitvoeren met een cementgebonden pleister.

  • Breng steeds een grondlaag Epofix aan

  • Geschilderde muren in slechte staat

  • Verwijder oude verflagen met Paint'Off Classic.

  • Eventuele herstellingen uitvoeren met een waterbestendige plamuur of vulmiddel.

  • Breng een grondlaag Epofix aan.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen,C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten, gechloreerde alifatische KWS C14-17
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., Kan schadelijk zijn via borstvoeding., Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., In goed gesloten verpakking bewaren., Opslag- en opvangreservoir aarden., Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
EU grenswaarde voor dit product (A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP