Glaskit Soudal Ts

Niet krimpende en overschilderbare voegkit voor buiten.
    • Blijvend elastisch.

    • Krimpvrij.

  • Zeer goede hechting.

  • Overschilderbaar.

Productomschrijving

Beglazingskit Soudal TS gebruik je voor het afdichten van beglazingsvoegen indien de ramen nadien overschilderd worden. Soudal TS is een MS polymeer, naar kwaliteiten vergelijkbaar met een siliconenkit, maar in tegenstelling tot een siliconenkit wel overschilderbaar. Soudal TS gebruik je eveneens voor het afdichten van barsten in muren of aansluitvoegen tussen ramen en deuren.

Hoe te gebruiken

Toepassingen

afdichten van beglazingsvoegen, barsten in muren, aansluitvoegen tussen raam en deur,... alvorens te schilderen.

Droogtijden
  • De droogtijd is sterk afhankelijk van de laagdikte, manier van aanbrengen, ondergrond en omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur,...)

  • filmvorming: ± 10 min. (20°C/65% R.V.)

  • uitharding: 2 mm / 24 uur

Verwerking

Glaskit Soudal Ts aanbrengen met behulp van een kokerpistool.

Etiket informatie

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorkom lozing in het milieu., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
TOP