Decofinish Satin

Decofinish Satin

Blanke zijdeglans lak voor bescherming van decoratieve technieken.
  • Watergedragen.

  • Gemakkelijk verwerkbaar.

  • Zeer goed reinigbaar na volledige droging.

Productomschrijving

Voor een zeer goed reinigbaar oppervlak van decoratieve toepassingen.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
  • Stofdroog na 0.5 uur à 3 uur.

  • Overschilderbaar na 3 à 6 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen

Afwerk- en beschermingslaag voor diverse decoratieve technieken.

Verbruik

10 - 12 m²/l per laag.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • Op Mystique, één laag Decofinish Satin aanbrengen met een deco-kwast en verdelen in alle richtingen.

    Op andere decoratieve technieken, één laag Decofinish Satin aanbrengen met kortharige rol of deco-kwast.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2-methyl-1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/a): 30 g/l. Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP