C83

C83

Vullende kalk muurprimer voor kalei-afwerking.
 • Soepel verwerkbaar in dikkere lagen (laagdiktes tot 3 mm mogelijk).

 • Authentiek, gestructureerd kalei uitzicht.

 • Goed bestand tegen water.

 • Ideaal in combinatie met Calime.

Productomschrijving

C83 is een poedermengsel op basis van kalk voor het bekomen van een authentiek kalei effect. Door de muren te behandelen met C83 worden de voegen minder zichtbaar en krijg je een zachte, gekorrelde structuur. Een afwerking met Calime maakt de kalei beleving compleet.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • De droogtijd is sterk afhankelijk van de laagdikte, manier van aanbrengen, ondergrond en omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur,...)

 • Overschilderbaar na minimum 24 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen
 • Kaleigrondlaag voor minerale onbehandelde ondergronden zoals baksteenmetselwerk, beton en cementering.

 • Na voorbereiding met Primer P77, ook toepasbaar op reeds geschilderde ondergronden.

Verbruik

1,5 kg poeder/m²/mm laagdikte.

Gemiddeld verbruik op baksteenmetselwerk is 1 à 2 kg poeder/m².

Verwerking
 • C83 aanbrengen met de Boss Kaleikwast .

  • C83 wordt net voor gebruik aangemaakt met water. Voor 1 kg poeder is ongeveer 0,35 liter tot 0,40 liter water nodig. Doe de nodige hoeveelheid water in een mengkuip of emmer en voeg het poeder toe. Meng mechanisch tot een egale substantie. Het aangemaakte mengsel is ongeveer 3 uur verwerkbaar.

  • Breng het mengsel aan met de Boss Kaleikwast rechtstreeks op de onbehandelde muur of voorbereide muur.

  • Voor laagdiktes hoger dan 3 mm moeten 2 lagen aangebracht worden.

  • De verwerkbaarheid van C83 op onbehandelde ondergronden verbetert door vooraf de muur oppervlakkig nat te maken.

 • Na droging van deze grondlaag (min. 24 uur) kan deze worden afgewerkt met Calime .

Voorbereiding

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Breng een grondlaag Primer P77 aan.

  • Sterk verpoederde of afbladderende verflagen

  • Verwijder slecht hechtende verflagen met behulp van Paint'Off Classic. Breng daarna een grondlaag Primer P77 aan.

  • Baksteen, beton, cementering in goede staat

  • Verwijder mos en algengroei met behulp van verdund bleekwater, spoel nadien grondig na met water (eventueel hogedrukreiniger) en laat de muren voldoende lang uitdrogen.

  • Verwijder eventuele zoutuitbloedingen met een harde borstel

  • Breng C83 rechtstreeks aan op de muur

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat Portlandcement, calcium hydroxide
Veroorzaakt huidirritatie., Veroorzaakt ernstig oogletsel., Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden., Inademing van stof, nevel vermijden., Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken., Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, beschermende kleding., BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen., NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/c): 40 g/l. Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP