Boss-touch

Boss-touch

Halfmatte eindlaag voor binnenmuren, zeer goed afwasbaar zonder opglanzen.
 • Halfmat én zeer goed afwasbaar zonder opglanzen.

  • Ideaal voor ruimtes met veel passage.

  • Unieke technologie.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 1 à 3 uur.

 • Overschilderbaar na 4 à 18 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen

Ideaal voor intensief gebruikte ruimtes met occasionele vochtbelasting zoals badkamers, wasplaatsen, (groot)keukens, sanitaire ruimtes, eetzalen, enz...

Verbruik

10 - 12 m²/l per laag.

Verwerking
 • 1 à 2 lagen Boss-touch aanbrengen met kwast Anza Platinum Aqua Rond of Boss Roll Smooth op een voorbereide ondergrond.

 • Schilder eerst bovenaan een smal vlak op 2/3 van de muurhoogte, vervolgens schilder je eronder een vlak op 1/3 muurhoogte. Rol de laatste verfbeweging van onder naar boven over de 2 vlakken uit.
  Werk op deze manier de volledige muur af.

Voorbereiding

  • Onbehandelde ondergronden (pleisterwerk, gipsplaten, baksteen,...)

  • Verwijder stof, vuil en losse delen door grondig af te borstelen. Breng een grondlaag Bossprim aan met de rol.

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Oude, matte poreuze verven was je beter niet af, zet die onmiddellijk in de grondlaag Bossprim. Vervuilde, niet poreuze verflagen reinig je vooraf met Formule Mc Neutral. Spoel na met zuiver water, maak de muur droog en plaats een grondlaag Bossprim.

  • Geschilderde ondergronden in slechte staat

  • Verwijder slecht hechtende verflagen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur of vulmiddel en een grondlaag Bossprim of Bisol aanbrengen.

  • Oude, sterk vervuilde of verpoederde verflagen

  • Breng een grondlaag Bisol of Epomur aan.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, methylmethacrylaat, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2-methyl-1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/a): 30 g/l. Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP