Dry-out

Dry-out

Watergedragen injectiecrème voor de behandeling van muren tegen opstijgend grondvocht.

Watergedragen en geurarm.

Productomschrijving

Vochtige muren door opstijgend grondvocht zelf aanpakken? Met Dry-out, onze milieuvriendelijke injectiecrème heb je alle troeven in handen om deze tot een goed einde te brengen. Dry-out wordt na de nodige voorbereidingen in de muren geïnjecteerd waar het een ondoordringbare chemische barrière vormt tegen opstijgend vocht. Snel en eenvoudig in gebruik.

Hoe te gebruiken

Droogtijden

Muren voldoende laten uitdrogen alvorens te pleisteren. Gemiddelde drogingstijd: 1 maand/cm muurdikte.

Reiniging gereedschap

Na gebruik onmiddellijk reinigen met warm water en zeep.

Toepassingen
 • Injectie crème op basis van silanen tegen opstijgend grondvocht.

 • Door injectie vormt zich een waterafstotende barrière die het opstijgend grondvocht tegenhoudt.

Verbruik

ca. 110 ml / lopende meter / 10 cm muurdikte

Verwerking

De kokers worden verwerkt met een klassiek kitpistool.

Voorbereiding

 • Binnenmuren:

  Verwijder plinten, lambrisering en mortelvoeg.

  Slecht hechtend pleisterwerk verwijderen tot 50 cm boven de vochtzone. Indien het pleisterwerk niet aangetast is, verwijderen tot boven de eerste voeg vanaf het maaiveld.

  Slechte voegen uitslijpen tot 2cm diepte en herstellen met rijnzand en cement.

  Boor (horizontaal) elke 10cm gaten, in de eerste voeg boven het maaiveld. Boordiameter: 12mm, boordiepte: 2cm minder dan de dikte van de muur.

 • Buitenmuren:

  Slechte voegen uitslijpen tot 2cm diepte en herstellen met rijnzand en cement.

  Boor (horizontaal) elke 10cm gaten, in de eerste voeg boven het maaiveld. Boordiameter van 12mm, boordiepte 2cm minder dan de dikte van de muur.

 • Aangrenzende muren en hoeken:

  Boor schuin maar horizontaal elke 10cm gaten, tot op een hoogte van 50cm boven het hoogste vochtbelaste punt. Boordiameter van 12mm, boordiepte 2cm minder dan de dikte van de muur.

 • Na het boren:

  Maak de boorgaten stofvrij met behulp van een stofzuiger of blaas de boorgaten uit met een compressor indien mogelijk. Resterende boorresten in het boorgat verwijderen met een priem.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat 2-methylisothiazool-3(2H)-on
Veroorzaakt huidirritatie., Kan een allergische huidreactie veroorzaken., Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Inademing van damp, gas, nevel, rook, spuitnevel, stof vermijden., Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten., Voorkom lozing in het milieu., Draag beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming., BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
TOP