Woodoil Classic

Woodoil Classic

Gekleurde olie voor hout buiten.
 • Dringt in het hout, geen gevaar voor afpellen.

 • Eenvoudig te herbehandelen.

 • Verschillende tinten beschikbaar.

 • Behoudt de houtstructuur en -tekening.

 • Bevat extra filters tegen schadelijk UV-licht.

Productomschrijving

Woodoil Classic is een ideaal product voor het opfrissen en kleuren. Deze niet-filmvormende olie verwerkt snel op alle vooraf schoongemaakte tuinhout. Woodoil Classic kan voor heel wat toepassingen gebruikt worden: tuinmeubelen, houten terrassen, palen, afsluitingen, speeltoestellen in hout, tuinhuizen en carports, ... Onderhoud Woodoil Classic om de 2 à 3 jaar.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 2 à 6 uur.

 • Overschilderbaar na 24 uur, afhankelijk van drogingomstandigheden.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Verbruik
 • Op ongeschaafd hout: 8 - 12 m²/l.

 • Op geschaafd hout: 15 - 25 m²/l.

Verwerking

Breng 2 lagen Woodoil Classic aan met een platte kwast (vb. Orel mix). Goed verzadigen.

Toepassingen

Kleuren en beschermen van hout buiten. Beschermt het hout tegen weersinvloeden en vergrijzing.

Voorbereiding

  • Onbehandeld hout

  • Reinig het hout met een harde nylon schuurborstel. Behandel eventuele groenbegroeiing met verdund bleekwater (ca. 5% concentraat), laat minstens 6 u inwerken en verwijder nadien met een harde borstel. Spoel na met water en laat het hout daarna uitdrogen. Het hout hoeft vooraf niet noodzakelijk geschuurd te worden. Bij storende vlekken, het hout grof en grondig schuren tot gelijkmatig uitzicht bekomen wordt.

  • Oude verflagen in goede staat

  • Reinig de bestaande lagen en verwijder eventuele groenbegroeiing met verdund bleekwater (ca. 5% concentraat).

  • Oude afbladderende lagen

  • Verwijder integraal alle slecht hechtende lagen door deze af te bijten met Paint'Off Instant of door grondig te schuren met grof schuurpapier (korrel 60-80) tot op het gezonde hout. Schuur daarna nog eens fijner met schuurpapier korrel 150-180.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Inademing van spuitnevel, damp vermijden., BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
TOP