Woodcolor Hydro

Woodcolor Hydro

Dekkende halfmatte kleurlaag met zichtbare houtstructuur, ideaal voor tuinhuisjes en ander tuinhout.

Eénpotsysteem, geen grondverf nodig.

Productomschrijving

Je brengt Woodcolor Hydro heel vlot aan en zorgt voor een uitstekende bescherming van je tuinhout. De structuur van het hout blijft mooi zichtbaar.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 4 à 6 uur.

 • Overschilderbaar na 24 uur, afhankelijk van drogingomstandigheden.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik

0 - 0 m² / l.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • Woodcolor Hydro aanbrengen met een platte, zachte kwast in 2 à 3 lagen.

 • Onderhoud:

  Om de 2 à 5 jaar preventief onderhouden met hetzelfde verfsysteem, afhankelijk van kleur en oriëntatie.

Toepassingen

Dekkende beits voor tuinhout zoals afsluitingen, tuinhuisjes, tuinmeubelen, gevelbekledingen,...

Voorbereiding

  • Onbehandeld nieuw hout

  • Schuur het hout met schuurpapier korrel 100-120 en stof het grondig af.

  • Verweerd, grijs hout

  • Schuur het hout grof en grondig tot op het gezonde hout. Gebruik bij voorkeur een schuurmachine en gebruik schuurpapier korrel 60-80, schuur daarna fijner met korrel 150-180.

  • Oude verflagen in goede staat

  • Reinig de ondergrond en schuur daarna met schuurpapier korrel 150-180.

  • Oude verpoederde of afbladderende lagen

  • Verwijder integraal alle slecht hechtende lagen door deze af te bijten met Paint'Off Instant of door grondig te schuren met grof schuurpapier (korrel 60-80) tot op het gezonde hout. Schuur daarna nog eens fijner met schuurpapier korrel 150-180.

Etiket informatie

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Voorkom lozing in het milieu., Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP