Woodair Hydro

Woodair Hydro

Matte, halftransparant gekleurde lazuur voor hout buiten.
 • Behoudt kleurschakering en structuur van het hout.

 • Hoog kleur en glansbehoud.

 • Beschermt buitenschrijnwerk tegen verwering (vocht en licht).

Productomschrijving

De matte watergedragen houtveredeling Woodacryl Hydro werd ontwikkeld om de authentieke structuur van buitenschrijnwerk te bewaren en tegelijk te beschermen tegen schadelijk zonlicht en regen. De veredeling accentueert de houttekening- en kleur.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 1 à 3 uur.

 • Overschilderbaar na 6 à 18 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik

14 - 20 m²/l per laag.

Verwerking
 • De bus grondig oproeren voor gebruik.

 • Woodair Hydro aanbrengen in 2 à 3 lagen met een platte, zachte kwast specifiek voor watergedragen lakken (vb. Anza Platinum Aqua of Aqua Master).

Toepassingen

Beschermt buitenschrijnwerk zoals deuren, ramen, gevelbekleding,... tegen verwering.

Voorbereiding

  • Onbehandeld nieuw hout

  • Schuur het hout met schuurpapier korrel 100-120 en stof het grondig af.

  • Breng een grondlaag Woodair Primer aan met een platte kwast (vb. Orel mix).

  • Verweerd, grijs hout

  • Schuur het hout grof en grondig tot op het gezonde hout. Gebruik bij voorkeur een schuurmachine en gebruik schuurpapier korrel 60-80, schuur daarna fijner met korrel 150-180.

  • Breng een grondlaag Woodair Primer aan met een platte kwast (vb. Orel mix).

  • Oude verflagen in goede staat

  • Reinig de ondergrond en schuur daarna met schuurpapier korrel 150-180.

  • Oude verpoederde of afbladderende lagen

  • Verwijder integraal alle slecht hechtende lagen door deze af te bijten met Paint'Off Instant of door grondig te schuren met grof schuurpapier (korrel 60-80) tot op het gezonde hout. Schuur daarna nog eens fijner met schuurpapier korrel 150-180.

  • Breng een grondlaag Woodair Primer aan met een platte kwast (vb. Orel mix).

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, hydroxyfenylbenzotriazoolderivaten (EG 400-830-67). Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS.
Oplosmiddelarm, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP