Woca Exterior Cleaner

Voor het reinigen van sterke vervuiling op hout buiten.
 • Geeft het hout zijn natuurlijk uitzicht terug.

  • Kan ook gebruikt worden voor het reinigen van baksteen, klinkers en betontegels.

  • Zowel voor onbehandeld als voor geolied hout.

Productomschrijving

Alvorens je houten tuinmeubelen of terrassen behandelt met olie, dienen ze proper te zijn en vrij van allerhande sterke vervuiling. Woca Exterior Cleaner is hiervoor het ideale product. Het geeft het hout zijn natuurlijk uitzicht en is geschikt voor een tussentijdse reiniging.

Hoe te gebruiken

Toepassingen
 • Voor het reinigen en het verwijderen van vuil en groenaanslag op onbehandeld of geolied hout zoals tuinmeubelen, terrassen, tuinhuizen, schuttingen, carports,...

 • Kan ook gebruikt worden voor het reinigen van baksteen, klinkers en betontegels.

Droogtijden

Voor afwerking moet het hout voldoende uitgedroogd zijn.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik

Afhankelijk van de houtsoort, vervuiling en ouderdom.

Verwerking
 • De met water aangelengde Woca Exterior Cleaner aanbrengen met een brede kwast of vernevelaar.

 • Mengverhouding (afhankelijk van de vervuiling): 1 deel Woca Exterior Cleaner op 2 delen water of 1 deel Woca Exterior Cleaner op 10 delen water.

 • Schrob het natte, verzadigde oppervlak met een halfharde nylon borstel, in de lengterichting van het hout, tot de vervuiling is verdwenen.

 • Indien nodig de bewerking herhalen tot alle vervuiling verdwenen is.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden., Buiten het bereik van kinderen houden., Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen., Oogbescherming dragen., BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
Bevat minder dan 5% niet-ionogene en kationogene oppervlakte-actieve stoffen.
TOP