Terrazzo Flakes

Terrazzo Flakes

Natuurlijke micaschilfers om toe te voegen aan Stone Top om terrazzo-uitzicht te creëren.

natuurlijke micaschilfers

Hoe te gebruiken

Toepassingen

Terrazzo Flakes is een toeslagstof voor Stone Top in het het Stone Art Terrazzo systeem.

Verbruik

5g / l Stone Top

Verwerking
  • Terrazzo Flakes toevoegen aan Stone Top in een verhouding van 5g op 1l, handmatig mengen tot deze mooi verdeeld zijn.

  • Het mengsel kriskras aanbrengen met een Boss Roll Felt of Anza Pro Vilt.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden., Inademing van stof vermijden., Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
TOP