Sublifill

Sublifill

Vullende zijdeglanzende duurzame gevelverf.
 • Lichte zijdeglans.

 • Zeer lange levensduur.

 • Zeer goed reinigbaar.

 • Beschermt tegen groenaanslag.

Productomschrijving

Sublifill is de vullende variant van Sublisatin: een uiterst duurzame gevelverf, geschikt voor het schilderen van oneffen muren of muren met haarscheurtjes.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 1 à 3 uur.

 • Overschilderbaar na 4 à 8 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen
 • Duurzame afwerking voor buitenmuren in baksteenmetselwerk, beton, cementeerwerk,...

 • Bijzonder geschikt voor het schilderen van oneffen muren of muren met haarscheurtjes.

Verbruik
 • Kwast - rol: 4 - 8 m²/l per laag.

 • Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit en de structuur van de ondergrond.

Verwerking

1 à 2 lagen Sublifill aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

Voorbereiding

  • Baksteen, beton, cementering in goede staat

  • Verwijder eventuele zoutuitbloedingen met een harde borstel

  • Verwijder mos en algengroei met behulp van verdund bleekwater, spoel nadien grondig na met water (eventueel hogedrukreiniger) en laat de muren voldoende lang uitdrogen.

  • Breng een grondlaag Subliprim aan.

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Reinig de oude verflagen, je kunt ze daarna onmiddellijk overschilderen. Breng bij twijfel of op oude verpoederde verflagen een grondlaag Primer P77 aan.

  • Sterk verpoederde of afbladderende verflagen

  • Verwijder slecht hechtende verflagen met behulp van Paint'Off Classic. Breng daarna een grondlaag Primer P77 aan.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Voorkom lozing in het milieu., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
EU grenswaarde voor dit product (A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP