Stone Top

Stone Top

Watergedragen en geurarm.

Hoe te gebruiken

Droogtijden

Stofdroog na 3 à 6 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen

Transparante of gekleurde vernis om betonlook, roesteffect of verweerd, steenachtig uitzicht te creëren op muren, deuren, meubels en andere oppervlakken binnen.

Verbruik

8 à 10 m²/l per laag.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat 2-methyl-1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (A/l): 200 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 200 g/l VOS.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. Voor dit product dient een vrijstelling aangevraagd te worden bij ARBO voor professioneel gebruik binnen.
TOP