Stone Art

Stone Art

Watergedragen en zo goed als reukarm.

Hoe te gebruiken

Droogtijden

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen

Structuurverf om betonlook, roesteffect of verweerd, steenachtig uitzicht te creëren op muren, deuren, meubels en andere oppervlakken binnen.

Verbruik

3 à 3,5 m²/l per laag.

Voorbereiding

  • Onbehandelde ondergronden (pleisterwerk, gipsplaten, baksteen,...)

  • Verwijder stof, vuil en losse delen door grondig af te borstelen. Breng een grondlaag Stucprimer Hydro aan met de rol. Bewerk de natte verf met een blokkwast om de rolstructuur weg te werken.

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Oude, matte poreuze verven was je beter niet af, zet die onmiddellijk in de grondlaag Stucprimer Hydro. Vervuilde, niet poreuze verflagen reinig je vooraf met Formule Mc Neutral. Spoel na met zuiver water, maak de muur droog. Plaats een grondlaag Stucprimer Hydro met de rol en bewerk de natte verf nog eens met een decokwast om de rolstructuur weg te werken.

  • Sterk vervuilde of licht verpoederde ondergronden of ondergronden van twijfelachtige kwaliteit.

  • Breng een grondlaag Epomur aan.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (A/l): 200 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP