Spuitbussen Hittebestendig

Hittebestendige spuitlak voor diverse toepassingen.
  • Hittebestendig tot 800 °C.

  • Slijtvast.

  • Sneldrogend.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
  • Stofdroog na 10 à 20 minuten.

  • Uitgehard na 2 uur.

Reiniging gereedschap

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

Toepassingen

Hittebestendige spuitlak voor het behandelen van ondergronden die blootstaan aan temperaturen tot 800 °C.

Verbruik

1,25 - 1,75 m²/bus van 400 ml.

Verwerking
  • Bus 2 minuten opschudden en spuiten op een afstand van ca. 25 tot 30 centimeter van het te behandelen vlak.

    • In meerdere dunne lagen aanbrengen.

    • Een uur laten drogen op kamertemperatuur, daarna 30 tot 60 minuten verhitten op ca. 160 °C om de laag te laten uitharden.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Zeer licht ontvlambare aerosol., Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting., Veroorzaakt huidirritatie., Veroorzaakt ernstige oogirritatie., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Spuitnevel, Nevel niet inademen., Verwijderd houden van hete oppervlakken, open vuur, vonken, warmte. — Niet roken., Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden., Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten., Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F., Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
TOP