Prime Colorstain

Prime Colorstain

Kleurbeits voor onbehandeld hout binnen.
 • Egaal kleurend, zonder vlekken.

 • Biedt onbeperkt kleurmogelijkheden.

Productomschrijving

Je wenst je parket, houten deuren of meubeltjes te kleuren en toch de mooie houtstructuur te bewaren? Prime Colorstain is de perfecte oplossing. Deze solventgedragen beits zorgt voor een mooie egale kleuring van het hout waarbij de houttekening en structuur bewaard blijft. Prime Colorstain kan nadien gevernist worden met een vernis naar keuze.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na ongeveer 1 uur.

 • Overschilderbaar na 24 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Toepassingen

Houtkleurmiddel voor onbehandeld hout binnen zoals meubels, parket, houten wand- en plafondbekledingen,...

Verbruik

25 - 30 m²/l per laag.

Verwerking

De bus goed opschudden voor gebruik.

Voorbereiding

  • Onbehandeld hout

  • Schuur het hout glad (korrel 180-220) in de richting van de houtvezel en ontstof grondig.

  • Onregelmatig zuigend hout (bijv. beuk)

  • Onregelmatig zuigende houtsoorten zoals beuk kunnen een vlekkerig resultaat opleveren. Geef vooraf een grondlaag Vernithane Gloss voor de helft verdund met white spirit.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten (2-25%), koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (inademing)., Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen., NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP