Parketvernis

Prime Colorlook

Parketvernis

Prime Colorlook

Transparant gekleurde grondlaag voor hout binnen.
 • Gemakkelijk verwerkbaar.

 • Kan nadien vernist worden.

 • Beschikbaar in alle kleuren.

 • Behoudt de houtstructuur en -tekening.

Hoe te gebruiken

Droogtijden

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen
 • Transparant gekleurde grondlaag voor hout binnen.

 • Kan afgewerkt worden met watergedragen vernis.

Verbruik

0 - 0 m²/l, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • Prime Colorlook aanbrengen met een zachte platte kwast (bv. Anza Platinum), in de lengterichting van de houtvezel.

 • Om de slijtvastheid en onderhoudbaarheid te verhogen kan Prime Colorlook afgewerkt worden met een watergedragen vernis zoals Protect Mat.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2-methyl-1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. Voor dit product dient een vrijstelling aangevraagd te worden bij ARBO voor professioneel gebruik binnen.
TOP