Limestone New

Limestone New

Kalkverf voor decoratieve afwerking van binnenmuren.
 • Gemakkelijk verwerkbaar.

  • Authentiek kalkuitzicht.

  • Verschillende creatieve aanbrengmogelijkheden.

Productomschrijving

Met Limestone New geef je je woning een authentieke, landelijke sfeer. Limestone New is een kalkverf met typische bonte kleurschakeringen die de muur doen leven. Het product is bijzonder geschikt voor creatievelingen die willen experimenteren. Zorg voor voldoende temperatuur en verluchting.

Hoe te gebruiken

Droogtijden

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen

Kalkverf met authentiek kalkuitzicht voor decoratieve afwerking van allerhande binnenmuren.

Verbruik

Kwasttoepassing: 12 à 16 m²/l per laag.

Verwerking
  • Limestone New aanbrengen met een blokkwast in 2 verdunde lagen, bij voorkeur in verticale bewegingen.

  • In veel gevallen zal 1 laag voldoende zijn, afhankelijk van het gewenste uitzicht.

 • Start bovenaan en strijk de verf uit, iedere keer in de richting van het reeds geschilderde oppervlak.

Voorbereiding

  • Onbehandelde ondergronden (pleisterwerk, gipsplaten, baksteen,...)

  • Oude, matte poreuze verven was je beter niet af, zet die onmiddellijk in de grondlaag Bossprim. Vervuilde, niet poreuze verflagen reinig je vooraf met Formule Mc Neutral. Spoel na met zuiver water, maak de muur droog. Plaats een grondlaag Bossprim met de rol en bewerk de natte verf nog eens met een decokwast om de rolstructuur weg te werken.

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Verwijder stof, vuil en losse delen door grondig af te borstelen. Breng een grondlaag Bossprim aan met de rol. Bewerk de natte verf met een blokkwast om de rolstructuur weg te werken.

  • Sterk vervuilde of licht verpoederde ondergronden of ondergronden van twijfelachtige kwaliteit.

  • Breng een grondlaag Epomur aan.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat calcium hydroxide
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Buiten het bereik van kinderen houden., Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming., BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methyl-1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 10 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP