Hybride Multiprimer Pu

Hybride Multiprimer Pu

Watergedragen grondlaag voor diverse houten ondergronden binnen.
 • Zeer goed schuurbaar en snel overschilderbaar.

 • Strakke afwerking.

 • Voor onbehandeld en behandeld hout, MDF, harde PVC, inox, ...

Productkenmerken

dekkracht: klasse 2 - classificatie volgens DIN EN 1300 / ISO 6504-3

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 2 à 5 uur.

 • Overschilderbaar na 6 à 12 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen

Zeer goed dekkende grondlaag, met een zeer goede vloei, voor diverse onbehandelde en behandelde ondergronden binnen zoals hout, kunststoffen en non-ferro metalen.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 8 - 14 m²/l per laag.

Verwerking
 • 1 à 2 lagen Hybride Multiprimer Pu aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

 • De verf lijvig aanbrengen en onmiddellijk daarna verdelen. Werk vlak per vlak af om aanzetten te vermijden.

  Gebruik hiervoor een specifieke kwast (bv. Platinum Aqua, Aqua Master, Aqua Star,...) en/of rol (vb. Anza Elite Viltrol wit, voor grotere oppervlaktes een microvezelrol zoals Anza Rytex Maxi rollen rood-wit, Anza Platinum Antex Microvezelrol wit of Blauwe Punt Microvezelrol).

Voorbereiding

  • Onbehandeld hout

  • Schuur het hout glad met schuurpapier korrel 150-180 en ontstof.

  • Oude verflagen in goede staat

  • Reinig de ondergrond en schuur daarna met schuurpapier korrel 150-180.

  • Oude verpoederde of afbladderende lagen

  • Verwijder integraal alle slecht hechtende lagen door deze af te bijten met Paint'Off Instant of door grondig te schuren met grof schuurpapier (korrel 60-80) tot op het gezonde hout. Schuur daarna nog eens fijner met schuurpapier korrel 150-180.

  • Harde kunststoffen

  • Reinig met Formule Mc en groene Scotch Brite schuurspons, spoel grondig na met water.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, adipinezuur, dihydrazide. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP