Gevelverf - Verf Voor Buitenmuur

Sublimat

Gevelverf - Verf Voor Buitenmuur

Sublimat

Matte duurzame gevelverf.

Eén eindlaag volstaat in combinatie met muurprimer Subliprim.

Productomschrijving

Sublimat is dé referentie voor een matte gevelafwerking. In de meest gevallen kan je - in combinatie met de muurprimer Subliprim - slechts met één laag afwerken. Sublimat verwerkt vlot en geeft na droging een trendy mat uitzicht dat jarenlang onderhoudsvrij blijft.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 1 à 3 uur.

 • Overschilderbaar na 3 à 7 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen

Duurzame afwerking voor onbehandelde of reeds geschilderde buitenmuren in baksteenmetselwerk, beton, cementeerwerk,...

Verwerking

1 à 2 lagen Sublimat aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

Voorbereiding

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Reinig de oude verflagen, je kunt ze daarna onmiddellijk overschilderen. Breng bij twijfel of op oude verpoederde verflagen een grondlaag Primer P77 aan.

  • Sterk verpoederde of afbladderende verflagen

  • Verwijder slecht hechtende verflagen met behulp van Paint'Off Classic. Breng daarna een grondlaag Primer P77 aan.

  • Baksteen, beton, cementering in goede staat

  • Verwijder eventuele zoutuitbloedingen met een harde borstel

  • Verwijder mos en algengroei met behulp van verdund bleekwater, spoel nadien grondig na met water (eventueel hogedrukreiniger) en laat de muren voldoende lang uitdrogen.

  • Breng een grondlaag Subliprim aan.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Voorkom lozing in het milieu., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
EU grenswaarde voor dit product (A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP