Elastogloss

Elastogloss

Hoogglanzende lak voor binnen en buiten.
 • Heel goed vloeiend, strakke afwerking zonder strepen.

 • Makkelijk verwerkbaar.

 • Verkrijgbaar in zo goed als alle kleuren.

 • Hoogst mogelijke glans voor lakverf.

 • Lange levensduur.

Productomschrijving

Een topglanzende lakafwerking bereik je enkel met Elastogloss. Deze solventgedragen hoogglanslak vloeit heel goed en laat zich vlot verwerken waardoor je een subliem glanzend en effen resultaat bekomt. Elastogloss is door zijn hoge glans heel goed onderhoudbaar en heeft een heel lange levensduur.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 3 à 5 uur.

 • Overschilderbaar na 10 à 14 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Verbruik

Kwast - rol: 17 - 20 m²/l per laag.

Verwerking

De bus grondig oproeren voor gebruik.

Toepassingen
 • Afwerklak voor hout binnen en buiten.

 • Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Voorbereiding

  • Onbehandeld hout

  • Schuur het hout glad (korrel 150 -180) en breng een grondlaag Elastoprim Next of Elastoprim Hydro aan.

  • Verweerd, grijs hout

  • Schuur het hout grof en grondig tot op het gezonde hout. Gebruik bij voorkeur een schuurmachine en gebruik schuurpapier korrel 60-80, schuur daarna fijner met korrel 150-180. Breng een grondlaag Elastoprim Next of Elastoprim Hydro aan.

  • Oude verflagen in goede staat

  • Reinig de ondergrond met Formule Mc Neutral en schuur daarna met schuurpapier korrel 150-180.

  • Oude verpoederde of afbladderende lagen

  • Verwijder integraal alle slecht hechtende lagen door deze af te bijten met Paint'Off Instant of door grondig te schuren met grof schuurpapier (korrel 60-80) tot op het gezonde hout. Schuur daarna nog eens fijner met schuurpapier korrel 150-180. Breng daarna een grondlaag Elastoprim Next aan.

  • Ijzer en staal

  • Ontvet en/of ontroest het ijzer en breng 2 lagen Elastoprim Fast of Finifer aan.

  • Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

  • Ontvet het metaal door te schuren met Formule Mc en een groene Scotch Brite schuurspons. Spoel daarna grondig met water en breng een grondlaag Omniprim Extreme aan.

  • Harde kunststoffen

  • Reinig met Formule Mc en groene Scotch Brite schuurspons, spoel grondig na met water en breng een grondlaag Omniprim Extreme aan.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Inademing van damp, nevel, spuitnevel vermijden., Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, gelaatsbescherming., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat ftaalzuuranhydride, poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[(2Z)-3-carboxy-1-oxo-2-propenyl]-.omega.-hydroxy-,C9-11-alkylethers. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (A/d): 300 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS.
Oplosmiddelarm, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP