Elastische Verf Voor Hout

Elastosatin One

Elastische Verf Voor Hout

Elastosatin One

Halfglanzende éénpotsysteem lak voor buiten.
 • Makkelijk verwerkbaar.

 • Verkrijgbaar in zo goed als alle kleuren.

 • Uitstekend reinigbaar.

 • Hoge dekkracht.

Productomschrijving

Elastosatin One is de standaardafwerking voor het afwerken van houten buitenschrijnwerk. Deze solventgedragen lak garandeert kwaliteitsschilderwerk dat jarenlang onderhoudsvrij blijft.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 3 à 5 uur.

 • Overschilderbaar na 8 à 12 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Verbruik

Kwast - rol: 12 - 15 m²/l per laag.

Verwerking
 • De bus grondig oproeren voor gebruik.

 • 2 lagen Elastosatin One aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

Toepassingen
 • Grondlaag en afwerklak voor buitenafwerking op hout.

 • Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Voorbereiding

  • Onbehandeld hout

  • Schuur het hout glad (korrel 150 -180) en breng rechtstreeks 2 à 3 lagen Elastosatin One aan.

  • Verweerd, grijs hout

  • Schuur het hout grof en grondig tot op het gezonde hout. Gebruik bij voorkeur een schuurmachine en gebruik schuurpapier korrel 60-80, schuur daarna fijner met korrel 150-180. Breng rechtstreeks 2 à 3 lagen Elastosatin One aan.

  • Oude verflagen in goede staat

  • Reinig de ondergrond met Formule Mc Neutral en schuur daarna met schuurpapier korrel 150-180.

  • Oude verpoederde of afbladderende lagen

  • Verwijder integraal alle slecht hechtende lagen door deze af te bijten met Paint'Off Instant of door grondig te schuren met grof schuurpapier (korrel 60-80) tot op het gezonde hout. Schuur daarna nog eens fijner met schuurpapier korrel 150-180. Breng rechtstreeks 2 à 3 lagen Elastosatin One aan.

  • Ijzer en staal

  • Ontvet en/of ontroest het ijzer en breng 2 lagen Elastoprim Fast of Finifer aan.

  • Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

  • Ontvet het metaal door te schuren met Formule Mc en een groene Scotch Brite schuurspons. Spoel daarna grondig met water en breng een grondlaag Omniprim Extreme aan.

  • Harde kunststoffen

  • Reinig met Formule Mc en groene Scotch Brite schuurspons, spoel grondig na met water en breng een grondlaag Omniprim Extreme aan.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Ontvlambare vloeistof en damp.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., In goed gesloten verpakking bewaren., Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, gelaatsbescherming., In geval van brand: Blussen met bluspoeder, kooldioxide (CO2), schuim., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat ftaalzuuranhydride, poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[(2Z)-3-carboxy-1-oxo-2-propenyl]-.omega.-hydroxy-,C9-11-alkylethers. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (A/d): 300 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS.
Oplosmiddelarm, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP