Decofinish Mat

Matte blanke lak voor bescherming van decoratieve technieken.
 • Watergedragen.

 • Gemakkelijk verwerkbaar.

 • Goed reinigbaar na volledige droging.

 • Sneldrogend.

Productomschrijving

Met deze matte blanke lak als finish voor decoratieve technieken bekom je een reinigbare afwerking met behoud van het decoratieve uitzicht.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • stofdroog na 0.5 uur à 3 uur.

 • Overschilderbaar na 3 à 6 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen

Afwerk- en beschermingslaag voor diverse decoratieve technieken.

Verbruik

10 - 12 m²/l per laag.

Verwerking
 • De bus grondig oproeren voor gebruik.

 • Op Mystique, één laag Decofinish Mat aanbrengen met een deco-kwast en verdelen in alle richtingen.

  Op andere decoratieve technieken, één laag Decofinish Mat aanbrengen met kortharige rol of deco-kwast.

 • Decofinish Mat niet verspuiten.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat cristaboliet met meer dan 10% respirabele kristallijne silica
Kan schade aan organen (ademhalingssysteem) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inademing).
Buiten het bereik van kinderen houden., Damp, Nevel, Spuitnevel niet inademen., Bij onwel voelen een arts raadplegen., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methyl-1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP