Dalapro Facade

Hoe te gebruiken

Toepassingen

Lichte gebruiksklare plamuur voor het herstellen van gaten en barsten in metselwerk, beton, pleister en andere minerale ondergronden binnen en buiten die niet onderhevig zijn aan staand water.

Droogtijden

De droogtijd is sterk afhankelijk van de laagdikte, manier van aanbrengen, ondergrond en omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur,...)

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden.
Bevat 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazool-3-on, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
TOP