Behangafweekmiddel Perfax

Superactief behangafweekmiddel.

Productomschrijving

Op een makkelijke en efficiënte manier oud behangpapier losweken doe je met behangafweekmiddel. Je brengt het mengsel met een kwast of een spons aan, laat 5 tot 15 minuten inwerken en bewerkt het papier met een behangprikker. Bevochtig eventueel de wandbekleding nogmaals met deze oplossing. Tenslotte steek je het behang af met behulp van een afsteker.

Hoe te gebruiken

Droogtijden

inwerktijd: ± 15 min

Verbruik
  • licht behang: 4 dopjes/10 l water/50 m²

  • zwaar behang: 8 dopjes/10 l water/50 m²

Verwerking

Mengsel aanbrengen met kwast of spons en laten inwerken.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Buiten het bereik van kinderen houden., Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden., Oogbescherming dragen., BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
TOP