Aguaplast Super Repair

Hoe te gebruiken

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik

1,0 kg / m² / mm dikte.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat Portlandcement
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Buiten het bereik van kinderen houden., Alvorens te gebruiken, het etiket lezen., Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen., BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., NA (mogelijke) blootstelling:
TOP