Aguaplast Express

Sneldrogend vulmiddel voor herstellen en uitvlakken van muren binnen (tot 50mm laagdikte).
  • Krimpvrij.

  • Droogt wit uit.

  • Sneldrogend (na 3u).

    • Geschikt voor laagdiktes tot 50 mm.

    • Geschikt voor de meeste ondergronden.

Productomschrijving

Aguaplast Express is een sneldrogende poederplamuur die je net voor gebruik klaar maakt met water. Je bekomt een uitstekend verwerkbare dunne pleister op gipsbasis om muren uit te vlakken voor je schildert.

Ook geschikt voor dikkere lagen en grote oppervlaktes.

Hoe te gebruiken

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik

1,0 kg / m² / mm dikte.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat Portlandcement
Veroorzaakt huidirritatie., Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Buiten het bereik van kinderen houden., Beschermende handschoenen, Beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen., BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen., BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., Onmiddellijk een arts raadplegen., Bij huidirritatie: Een arts raadplegen., Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
TOP